25/07/2017
กทพ. จัดการฝึกซ้อมการกู้ภัยและการให้ความช่วยเหลืออุบัติเหตุร้ายแรงบนทางพิเศษ
วันนี้ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐) เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ บริเวณทางเข้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษสุขาภิบาล ๕-๑ ทางพิเศษฉ […]