19/07/2018
กทพ. มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
กทพ. จัดพิธีมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการเเพ […]