24/11/2016
กทพ. จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทพนักงานและลูกจ้าง จำนวน ๘๙ คน เพื่อน้อมถวายพระราชกุศลอุทิศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันนี้ (๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) เวลา ๐๖.๐๐ น. ณ อาคารธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๙ วัดพระราม ๙ กาญจน […]