23/10/2022
🛣 กทพ. เผยหากอุโมงค์กะทู้-ป่าตอง 🏗 ก่อสร้างแล้วเสร็จ จะช่วยแก้ปัญหาดินสไลด์ และสามารถใช้เป็นเส้นทางอพยพกรณีเกิด🌩🌪ภัยพิบัติ 🌫ได้
🛣 กทพ. เผยหากอุโมงค์กะทู้-ป่าตอง ก่อสร้างแล้วเสร็จ จะช่วยแก้ปัญหาดินสไลด์ และสามารถใช้เป็นเส้นทางอพย […]