06/09/2022
🌟 กทพ. เข้าร่วมนำเสนอผลงาน พร้อมรับมอบ 🏆 เกียรติบัตรกลุ่มคุณภาพยอดเยี่ยม ในงานมหกรรมคุณภาพประจำปี 2565 โดยสมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย
🏅 กทพ. เข้าร่วมนำเสนอผลงาน พร้อมรับมอบ 🏆 เกียรติบัตรกลุ่มคุณภาพยอดเยี่ยม ในงานมหกรรมคุณภาพประจำปี 25 […]