27 มกราคม, 2016
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นต้นไป กทพ. เริ่มใช้อัตราค่าผ่านทางขั้นต่ำของด่านทางเข้า (Entry) ทางพิเศษบูรพาวิถี ขาเข้าเมือง สำหรับระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ เพื่อป้องกันปัญหายอดเงินติดลบ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม กำหนดเริ่มใช้อัตราค่าผ่านทางขั้นต่ำของด่านทางเข้า (Ent […]