22/02/2023
🚩 กทพ. เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาหมากกระดาน ในการแข่งขันกีฬารัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 45 🤹‍♂️ 🎖️
🚩 กทพ. เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาหมากกระดาน ในการแข่งขันกีฬารัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 45  🤹‍♂️ 🎖️ ​ 🏷️ เมื […]