20/04/2023
🎗️กทพ. ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม คุณแม่นัยนา ศิริสมรรถการ🎗️
🎗 กทพ. ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม คุณแม่นัยนา ศิริสมรรถการ 🎗️ ​🗓️ วันนี้ (19 เมษายน 2566) เวลา 18.00 น. น […]
06/12/2022
🎗 กทพ. เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรม คุณแม่ขัน ไชยวงศ์น้อย มารดาของนายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท 🎗
🎗 กทพ. เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรม คุณแม่ขัน ไชยวงศ์น้อย มารดาของนายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบ […]