13/03/2021
การเช่า เครื่องพิมพ์ จำนวน ๒๓๑ เครื่อง
เลขที่สอบราคา: กจด.ปซ.๒๓/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: วันพุธ, 13 มกราคม 2564