13/11/2022
🤵🏻 ผู้ว่าการ กทพ. นำคณะลงพื้นที่บริเวณด่านฯ พระราม 4-2 🛣 ทางพิเศษเฉลิมมหานคร เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค และการประชุมที่เกี่ยวข้อง 🇹🇭
🤵🏻 ผู้ว่าการ กทพ. นำคณะลงพื้นที่บริเวณด่านฯ พระราม 4-2 🛣 ทางพิเศษเฉลิมมหานคร เพื่อเตรียมความพร้อมรอง […]