17/04/2024
💦 รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ) พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชน รองรับการเดินทางกลับของประชาชน จากเทศกาลสงกรานต์ 2567 🚘 🚗 🚒 🚐
 💦 รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ) พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชน รองรับการเดินทางกลับของประชาชน จา […]
17/04/2024
🎉 กทพ. ร่วมตรวจติดตามการให้บริการและอำนวยความสะดวกการเดินทางให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 💦 🚘 🚗 🚒 🚐 ⛳️
🎉 กทพ. ร่วมตรวจติดตามการให้บริการและอำนวยความสะดวกการเดินทางให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 💦 […]
11/04/2024
🎉 🆓 กทพ. อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน พร้อมทั้ง ยกเว้นค่าผ่านทางของทางพิเศษรวม 6 สายทาง ในช่วง 💦 เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 🚘 🆓
🎉🆓 กทพ. อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน พร้อมทั้ง ยกเว้นค่าผ่านทางของทางพิเศษ […]