06/11/2020
กทพ. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวช่องทางหลักฝั่งขาเข้าบริเวณหน้า รพ.นครธน
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ว่าจ้าง กิจการร่วมค้า ซีทีบี ผู้ดำเนินการก่อสร้าง โ […]
05/11/2020
กทพ. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวช่องทางหลัก ฝั่งขาเข้าบริเวณหน้า รพ.นครธนถึงเซ็นทรัลพระราม 2 ในวันที่ 5 พ.ย.2563
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ว่าจ้าง กิจการร่วมค้า ซีทีบี ผู้ดำเนินการก่อสร้าง โ […]
04/11/2020
กทพ. แจ้งปิดและเบี่ยงช่องจราจรชั่วคราวบนทางพิเศษบูรพาวิถีบริเวณ กม.16+600 ขาเข้า ในคืนวันที่ 4 พ.ย. ต่อเนื่องเช้าวันที่ 5 พ.ย. 2563 ระหว่างเวลา 22.00-04.00 น.
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ว่าจ้าง บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ให้ดำเนินการติดตั้ […]
03/11/2020
กทพ. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวช่องทางหลัก ฝั่งขาเข้าบริเวณหน้า รพ.นครธนถึงเซ็นทรัลพระราม 2 ในวันที่ 3 พ.ย. 63
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ว่าจ้าง กิจการร่วมค้า ซีทีบี ผู้ดำเนินการก่อสร้าง โ […]
05/05/2020
กทพ. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว ในช่องทางหลัก ฝั่งขาเข้าบริเวณหน้าศาลเจ้าแม่งูถึงปั๊มเชลล์ วันที่ 5-6 พ.ย. 2563
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ว่าจ้าง กิจการร่วมค้า ซีทีบี ผู้ดำเนินการก่อสร้าง โ […]
11/03/2020
กทพ. เบี่ยงการจราจรบริเวณสะพานพระราม 9 ทางพิเศษเฉลิมมหานคร การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม
ได้ว่าจ้าง บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินการก่อสร้าง โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดา […]
03/11/2017
กทพ. เบี่ยงการจราจรบริเวณหน้าด่านฯ บางแก้ว 2 ทางออก 2 (บางปะอิน) และทางออก 3 (ชลบุรี-บางนา) เพื่อตีเส้นและเครื่องหมายจราจร
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จะดำเนินการตีเส้นจราจร และเครื่องหมายจราจร เพื่อแนะนำเ […]
31/10/2017
กทพ. เบี่ยงการจราจรบนทางพิเศษบูรพาวิถี เพื่อปรับปรุงโครงเหล็กและติดตั้งป้ายเปลี่ยนข้อความได้ (VMS)
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จะดำเนินการปรับปรุงโครงเหล็กและติดตั้งป้ายเปลี่ยนข้อคว […]
29/09/2017
กทพ. เบี่ยงการจราจรบริเวณหน้าด่านฯ บางแก้ว ๑ เพื่อติดตั้งป้ายบอกทาง
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จะดำเนินการติดตั้งป้ายบอกทาง เพื่อแนะนำเส้นทางแก่ผู้ใช […]
25/09/2017
กทพ. แจ้งเบี่ยงการจราจรบริเวณหน้าด่านฯบางแก้ว ๒ เพื่อติดตั้งป้ายบอกทาง
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคมจะดำเนินการติดตั้งป้ายบอกทางเพื่อแนะนำเส้นทางแก่ผู้ใช้ท […]
19/09/2017
กทพ. แจ้งเบี่ยงการจราจรบริเวณหน้าด่านฯ บางแก้ว ๒ เพื่อติดตั้งโครงเหล็ก และป้ายบอกทาง
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคมจะดำเนินการติดตั้งโครงเหล็กและป้ายบอกทางเพื่อแนะนำเส้นท […]
11/05/2017
กทพ. แจ้งเบี่ยงการจราจรบนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (ถนนบางนา-ตราด) บริเวณ กม. 8 ต่างระดับวัดสลุด
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จะทำการติดตั้งคานสะพานข้ามถนนบางนา-ตราด งานปรับปรุงทาง […]