18 พฤศจิกายน, 2017
กทพ. ปิดช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษด่านบางแก้ว ๒ เพื่อทำการเปลี่ยนสายไฟฟ้าและ สายสัญญาณระบบเก็บค่าผ่านทางเดิม ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๒๒.๐๐ – ๐๑.๐๐ น.
กทพ. ปิดช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษด่านบางแก้ว ๒ เพื่อทำการเปลี่ยนสายไฟฟ้าและ สายสัญญาณระบบเก็บค่าผ่านทา […]