07/05/2018
กทพ. เปิดช่องทางพิเศษเพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัดหน้าด่านฯ วงแหวนรอบนอกฯ ทางออกจากทางพิเศษบูรพาวิถีเชื่อมต่อเข้าทางพิเศษกาญจนาภิเษก แล้ววันนี้
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้เริ่มเปิดทดสอบระบบการจัดทำช่องทางรถผ่านตลอด (Throug […]