07/03/2024
📢 กทพ. เปิดแนวเส้นทางพิเศษสายศรีนครินทร์-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บนเขตทางเดิมของทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 เหมาะสมในการแก้ปัญหาจราจรมากที่สุด 🛣
📢 กทพ. เปิดแนวเส้นทางพิเศษ 🛣 สายศรีนครินทร์ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บนเขตทางเดิมของทางหลวงพิเศ […]
05/04/2023
📢 กทพ. เดินหน้าโครงการ 🛣 ระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ส่วนทดแทนตอน N1 พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 📄📝📃
📢 กทพ. เดินหน้า 🛣 โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ส่วนทดแทนตอน N1 พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นของ […]
15/07/2020
กทพ. เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 โครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี
วันนี้ เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนแกรนด์บอลรูม โรงแรมรัตนชล อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุร […]