28/04/2017
ผู้ว่าการ กทพ. เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ราชการสะดวก กทพ.
ผู้ว่าการ กทพ. เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ราชการสะดวก กทพ. เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา นายณรง […]