6 ธันวาคม, 2020
กทพ. เปิดไฟประดับสะพานพระราม 9 และ สะพานกาญจนาภิเษก
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิต […]