15/12/2020
กทพ. ให้การต้อนรับคณาจารย์และ นศ.หลักสูตรนานาชาติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ม.อัสสัมชัญ เข้าเยี่ยมชมอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.
🚩วันนี้ (15 ธันวาคม 2563) นายรณรงค์ สาระคุณ ผู้อำนวยการกองออกแบบและก่อสร้าง ฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ และ […]