16/05/2024
📢 กทพ. แจ้งปิด ⛔ ช่องทางออกก่อนถึงตู้เก็บเงินบริเวณหน้าด่าน ฯ บางนา ในชั่วโมงเร่งด่วนเช้า 🚧 เฉพาะวันทำการ ระหว่างเวลา 06.00 – 09.00 น. 🚙 เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดและอุบัติเหตุหน้าด่านฯ ⚠️ 🚧
📢 กทพ. แจ้ง ⛔ ปิดช่องทางออกก่อนถึงตู้เก็บเงินบริเวณหน้าด่าน ฯ บางนา ในชั่วโมงเร่งด่วนเช้า 🛣 เฉพาะวัน […]
03/05/2024
📢 กทพ. แจ้งทดลองปิด ⛔ ทางออกรถบรรทุกน้ำหนักเกินด่านฯ บางนา 🚧 ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ⚠️ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป 🚧 เวลา 06.00- 09.00 น. 🚙 เฉพาะวันทำการ
📢 กทพ. แจ้ง ⛔ ทดลองปิดทางออกรถบรรทุกน้ำหนักเกินด่านฯ บางนา 🛣 ทางพิเศษเฉลิมมหานคร เพื่อแก้ปัญหาจราจรต […]