26/08/2022
🛣 กทพ. เผยหลังก่อสร้างขยายถนน เพิ่มช่องจราจร และจัดสร้างถนนทางแยกเพิ่มเติม บริเวณทางลงถนนจตุโชติทางพิเศษฉลองรัช ส่งผลให้ปัญหาจราจรคลี่คลาย 🚗 🚙
 🛣 กทพ. เผยหลังก่อสร้างขยายถนน  เพิ่มช่องจราจร และจัดสร้างถนนทางแยกเพิ่มเติม บริเวณทางลงถนนจตุโชติทา […]