08/06/2017
กทพ. แจ้งปิดช่องทางการจราจรด่านฯ บางแก้ว ๑ (ขาเข้า) ช่องทาง ๑ และ ๒ เพื่อทำการปรับปรุงพื้นผิวจราจรคอนกรีต
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จะดำเนินการปรับปรุงพื้นผิวจราจรคอนกรีต บริเวณด่านเก็บค […]