09/05/2017
กทพ. แจ้งเบี่ยงการจราจรบนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔ เพื่อดำเนินการติดตั้งคานสะพาน
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จะทำการติดตั้งคานสะพานข้ามถนนบางนา-ตราด บริเวณ ก.ม. ๘ […]