16/06/2020
กทพ. แจ้งเบี่ยงจราจรบน ทางด่วนพิเศษสายศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) ช่วงหลังด่านเก็บค่าผ่านทางพระราม 3 ขาเข้ามุ่งหน้าถนนพระราม 9 / แจ้งวัฒนะ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ว่าจ้างบริษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน) ผู้ดําเนินกา […]
10/07/2019
กทพ. แจ้งเบี่ยงจราจรเพื่อซ่อมแซมบำรุงฐานราก ทางพิเศษบูรพาวิถีวันที่ ๑๐ กรกฎาคม – ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้ว่าจ้างกิจการร่วมค้า เอส.ดับเบิ้ลยู. (S.W. Joint Venture) เป็นผู้ […]
27/02/2017
กทพ. แจ้งเบี่ยงจราจรทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนฯ บริเวณหน้าด่านฯ บางบำหรุ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม โดย บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM […]