15/10/2020
กทพ. แจ้งเบี่ยงการจราจรบริเวณที่ขึ้นทางพิเศษศรีรัช (ระบบทางด่วนขั้นที่ 2) ด้านซ้ายมือ 1 ช่องทาง ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563 จนถึงวันที่ 1 เมษายน 2564
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ว่าจ้าง จ้างบริษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน) ผู้ดําเ […]