23/09/2022
📢 กทพ. แจ้งเปิดใช้ช่องทางเชื่อมต่อใหม่ กับ ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) และแจ้ง ⛔ ปิดใช้ช่องทางออกถนนพระราม 9 – แจ้งวัฒนะเดิม ในวันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565 เวลา 03.00 น. 🚧 ⚠️
📢 กทพ. แจ้งเปิดใช้ช่องทางเชื่อมต่อใหม่ กับ ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) และแจ้ง ⛔ ปิดใช้ช่องทาง […]