29/02/2024
🌟 กทพ. ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ในการบริหารความเสี่ยงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานใน กทพ. 📖
🌟 กทพ. ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ในการบริหารความเสี่ยงเพื่อเพิ่มประสิทธิ […]