07/03/2024
📢 กทพ. เปิดแนวเส้นทางพิเศษสายศรีนครินทร์-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บนเขตทางเดิมของทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 เหมาะสมในการแก้ปัญหาจราจรมากที่สุด 🛣
📢 กทพ. เปิดแนวเส้นทางพิเศษ 🛣 สายศรีนครินทร์ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บนเขตทางเดิมของทางหลวงพิเศ […]