15/01/2023
🤵🏻ผู้ว่าการ กทพ. นำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ 🏖 เกาะสมุย เพื่อแนะนำและรับฟังความคิดเห็นประชาชน โครงการทางพิเศษ 🛣 เชื่อมเกาะสมุย 🗾
🤵🏻 ผู้ว่าการ กทพ. นำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ 🏖เกาะสมุย 🗾 เพื่อแนะนำและรับฟังความคิดเห็นประช […]