24 ตุลาคม, 2017
กทพ. อำนวยความสะดวกด้านคมนาคม ในการเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
แผนที่การเดินทางโดยใช้ทางพิเศษ