07/09/2023
🛣 กทพ. ร่วมแสดงความยินดีและรับมอบนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการฯ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 🚗
🎊 กทพ. ร่วมแสดงความยินดีและรับมอบนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการฯ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  🎋🌟 🗓️🌟 […]