22/03/2024
💚❤ กทพ. ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการและประชาชนทั่วไป บริจาคกล่องยูเอชที เพื่อโครงการกล่องวิเศษ 📦 ✨ ทางพิเศษรักษ์โลก ❤🌎 ปีงบประมาณ 2567 📦♻️
❤ 🌎 กทพ. ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการและประชาชนทั่วไป บริจาคกล่องยูเอชที เพื่อโครงการกล่องวิเศษ ทางพิเศษรัก […]
01/03/2023
💚❤ กทพ. ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการและประชาชนทั่วไป บริจาคกล่องยูเอชที เพื่อโครงการกล่องวิเศษ 📦 ✨ ทางพิเศษรักษ์โลก ❤🌎 ปีงบประมาณ 2566 📦♻️
❤🌎 กทพ. ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการและประชาชนทั่วไป บริจาคกล่องยูเอชที เพื่อโครงการกล่องวิเศษ ทางพิเศษรักษ […]
16/09/2022
🙂 กทพ. ส่งมอบกล่องยูเอชที ในโครงการกล่องวิเศษ ทางพิเศษรักษ์โลก 🌏 เพื่อนำไปรีไซเคิล ♻️ เป็นแผ่นชิปบอร์ดประกอบเป็นโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ✨
🙂 กทพ. ส่งมอบกล่องยูเอชที ใน “โครงการกล่องวิเศษ ทางพิเศษรักษ์โลก” 🌎 เพื่อนำไป ♻️ รีไซเคิลเป็นแผ่นชิป […]