05/05/2016
กทพ. แจ้งการเบี่ยงการจราจรบริเวณด่านฯ บางแก้ว ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๒๑.๐๐ น. – ๐๔.๐๐ น. เพื่อดำเนินโครงการงานปรับปรุงทางลงทางพิเศษกาญจนาภิเษก
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ดำเนินโครงการงานปรับปรุงทางลงทางพิเศษกาญจนาภิเษก บริเว […]