18/01/2023
🛣 กทพ. ร่วมกับเทศบาลเทพารักษ์ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ❤✨
🛣 กทพ. ร่วมกับเทศบาลเทพารักษ์ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ❤✨ ​🗓️  […]
25/11/2022
🛣 กทพ. ร่วมกับสำนักงานเขตพญาไท 🕋 จัดโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ❤✨
🛣 กทพ. ร่วมกับ 🌃 สำนักงานเขตพญาไท จัดโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ❤✨ ​🗓️  เมื่อวันที่ 22 พฤศจ […]