11/10/2023
🛣 กทพ. เดินหน้าโครงการทางพิเศษสายศรีนครินทร์-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แก้ปัญหาจราจร 🚗 เพิ่มศักยภาพการคมนาคม และส่งเสริมการท่องเที่ยว 🌉
🚩 กทพ. เดินหน้าโครงการทางพิเศษสายศรีนครินทร์-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แก้ปัญหาจราจร เพิ่มศักยภาพการคมนา […]