12/06/2023
📢 กทพ. เปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชน 📃 🛣 โครงการทางพิเศษสายเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้ จังหวัดภูเก็ต 🗾 ครั้งที่ 3 (สรุปผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ) 🏖
📢 กทพ. เปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชน 📃 🛣 โครงการทางพิเศษสายเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้ จังหวัดภูเก็ต 🗾 ค […]
19/12/2022
📢 กทพ. เปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชน 📃 🛣 โครงการทางพิเศษสายเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้ จังหวัดภูเก็ต 🗾 ครั้งที่ 2 (ผลการคัดเลือกรูปแบบทางเลือกที่เหมาะสม) 🏖
📢 กทพ. เปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชน 📃 🛣 โครงการทางพิเศษสายเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้ จังหวัดภูเก็ต 🗾 ค […]
25/08/2022
🛣 กทพ.เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลเมืองกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เพื่อนำเสนอและชี้แจงโครงการทางพิเศษสายเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้ 🏖 🌟
  🛣 กทพ.เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลเมืองกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เพื่อนำเสนอและชี้แจงโครงการทางพิเศษสายเมืองใ […]