29/08/2019
กทพ. เดินหน้าโครงการทางเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้ว
วันนี้ (๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒) เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรัตนแกรนด์บอลลูม โรงแรมรัตนชล อำเภอ […]