29 กันยายน, 2017
ประธานกรรมการ และผู้บริหาร กทพ. นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมความคืบหน้าโครงการปรับปรุงทางลงทางพิเศษกาญจนาภิเษก บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว
วันนี้ (๒๙ กันยายน ๒๕๖๐) เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเอก วิวรรธน์ สุชาติ ประธานกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ( […]
29 กันยายน, 2017
กทพ. เบี่ยงการจราจรบริเวณหน้าด่านฯ บางแก้ว ๑ เพื่อติดตั้งป้ายบอกทาง
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จะดำเนินการติดตั้งป้ายบอกทาง เพื่อแนะนำเส้นทางแก่ผู้ใช […]
25 กันยายน, 2017
กทพ. แจ้งเบี่ยงการจราจรบริเวณหน้าด่านฯบางแก้ว ๒ เพื่อติดตั้งป้ายบอกทาง
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคมจะดำเนินการติดตั้งป้ายบอกทางเพื่อแนะนำเส้นทางแก่ผู้ใช้ท […]
19 กันยายน, 2017
กทพ. แจ้งเบี่ยงการจราจรบริเวณหน้าด่านฯ บางแก้ว ๒ เพื่อติดตั้งโครงเหล็ก และป้ายบอกทาง
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคมจะดำเนินการติดตั้งโครงเหล็กและป้ายบอกทางเพื่อแนะนำเส้นท […]