04/09/2022
🙂 กทพ. จัดโครงการ “ปันน้ำใจเพื่อพัฒนาการศึกษา (ตอบแทนสังคม)” ประจำปี 2565 ณ 🏫 โรงเรียน 👮🏻 ตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู 🌳🌱
 🙂 กทพ. จัดโครงการ “ปันน้ำใจเพื่อพัฒนาการศึกษา (ตอบแทนสังคม)” ประจำปี 2565 ณ 🏫 โรงเรียน […]