19/06/2023
🚩 กทพ. ร่วมพิธีเปิดให้ประชาชนร่วมทดสอบการเดินรถเสมือนจริง (Trial Run) ตลอดสาย อย่างเป็นทางการโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง 🚇🚈
🚩 กทพ. ร่วมพิธีเปิดให้ประชาชนร่วมทดสอบการเดินรถเสมือนจริง (Trial Run) ตลอดสาย อย่างเป็นทางการโครงการ […]