30/01/2024
🛣 กทพ. ให้การต้อนรับคณะกรรมการประสานงานด้านเทคนิค สำหรับโครงการสะพานสุไหงโก-ลก-รันเตาปันยัง แห่งที่ 2 และคณะผู้บริหาร Public Works Department (Malaysia) 🏗️
🛣 กทพ. ให้การต้อนรับคณะกรรมการประสานงานด้านเทคนิค สำหรับโครงการสะพานสุไหงโก-ลก – รันเตาปันยัง […]