31/03/2023
🌟 กทพ. จัดกิจกรรม 🤝EXAT We Care ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน) ❤
🛣 🌟 กทพ. จัดกิจกรรม EXAT We Care ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อ […]