08/03/2023
🛣 กทพ. ร่วมกิจกรรม เปิดเรือน เยือน ส.อ.ท. ประจำปีการศึกษา 2565  ณ  🏫 โรงเรียนวัดอุทัยธาราม เขตห้วยขวาง 💚
🛣 🌟 กทพ. ร่วมกิจกรรม “เปิดเรือน เยือน ส.อ.ท.” ประจำปีการศึกษา 2565  ณ  🏫 โรงเรียนวัดอุทัยธาราม เขตห้ […]