12/07/2023
กทพ. ให้การต้อนรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน
🚩 กทพ. ให้การต้อนรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน 🌉 […]