10/07/2019
กทพ. จัดกิจกรรมการฝึกซ้อมกู้ภัยและการให้ความช่วยเหลืออุบัติเหตุร้ายแรงบนทางพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายดำเกิง ปานขำ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการการทางพิเศษแห่งป […]
21/02/2019
กทพ. จัดการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย และการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษใต้ทางพิเศษฉลองรัช ประจำปี ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.วรปรัชญ์ พ้องพงษ์ศรี ผู้อำนวยการกองพัฒนาและรักษาเขต […]
30/01/2019
กทพ. จัดการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย และการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ ใต้ทางพิเศษศรีรัช ประจำปี ๒๕๖๒
วันนี้ (๓๐ มกราคม ๒๕๖๒) เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.สุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ก […]
27/02/2017
กทพ. จัดการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยใต้ทางพิเศษอุดรรัถยา ประจำปี ๒๕๖๐
วันนี้ (๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ บริเวณใต้ทางพิเศษอุดรรัถยา หน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษเม […]
23/02/2017
กทพ. จัดการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยใต้ทางพิเศษฉลองรัช
วันนี้ (๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ บริเวณใต้ทางพิเศษฉลองรัช ซอยสุขุมวิท ๔๘/๑ (สะพานพระโขนง) […]
06/09/2016
กทพ. ฝึกซ้อมป้องกัน และ ระงับอัคคีภัยใต้ทางพิเศษศรีรัช ประจำปี ๒๕๕๙ ณ บริเวณลานกีฬาการทางพิเศษฯ สร้างกรุงเทพแข็งแรง (ทางต่างระดับบางโคล่)
วันนี้ (๖ กันยายน ๒๕๕๙) เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ บริเวณลานกีฬาการทางพิเศษฯ สร้างกรุงเทพแข็งแรง (ทางต่างระดับบ […]
30/08/2016
กทพ. ฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยใต้ทางพิเศษอุดรรัถยา
วันนี้ (๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙) เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ บริเวณลานกีฬาเทศบาลตำบลบางพูนใต้ทางพิเศษอุดรรัถยา นายณรงค์ […]
24/08/2016
กทพ. จัดการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยใต้ทางพิเศษเฉลิมมหานคร
วันนี้ (๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙) เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ บริเวณใต้ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ชุมชนคลองเตยล็อค ๑-๒-๓ นายณรงค […]