26/10/2022
⭕ กทพ. ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางพิเศษ 🚮 ไม่ทิ้งขยะและ ⚠️ ระวังไม่ให้สิ่งตกหล่นบนทางพิเศษ 🛣
🛣 กทพ. ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางพิเศษ ⛔ 🚮 ไม่ทิ้งขยะ และ ⚠️ ระวังไม่ให้สิ่งตกหล่นบนทางพิเศษ 🛣    📰 การท […]