28/08/2023
🔖 กทพ. ให้การต้อนรับคณาจารย์ และนิสิต นักศึกษา ผู้เข้าร่วมการแข่งขันสะพานเหล็กจำลอง (ASIA BRICOM) 2023 ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน 🌟
🔖 กทพ. ให้การต้อนรับคณาจารย์ และนิสิต นักศึกษา ผู้เข้าร่วมการแข่งขันสะพานเหล็กจำลอง (ASIA BRICOM) 20 […]