29/08/2023
🔖 กทพ.จัดสัมมนาวิชาการ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับระบบยานพาหนะไร้คนขับ (Autonomous Car) 🚗
🔖 กทพ.จัดสัมมนาวิชาการ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับระบบยานพาหนะไร้คนขับ (Autonomous Car) 🚗 🗓 […]