10/08/2018
กทพ. จัดกิจกรรม EXAT CG Day ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
วันนี้ (๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑) เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๓๐๑ ชั้น ๓ อาคาร ๒ การทางพิเศษแห่ […]
22/08/2017
กทพ. จัดกิจกรรม EXAT CG Day ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ “กทพ. องค์กรโปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม”
ในวันนี้ (๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐) เวลา ๐๘.๓๐ ฯพณฯ ชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรีและประธานที่ปรึกษาพรรคประชาธิ […]