13/01/2021
การจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีโทรทัศน์เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมของ กทพ. ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เลขที่สอบราคา: กจด.ปจ.๑๓/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: วันพุธ, 13 มกราคม 2564
13/01/2021
ยกเลิกประกาศ การจ้างตัดหญ้า กำจัดวัชพืชใต้ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (รวมทางพิเศษบางนา-อาจณรงค์)
เลขที่สอบราคา: กจด.ปจ.๘/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: วันพุธ, 13 มกราคม 2564
13/01/2021
การจ้างบำรุงรักษา Core Switch ระบบเครือข่าย Traffic ทางด่วนเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช
เลขที่สอบราคา: กจด.ปจ.๑๔/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: วันพุธ, 13 มกราคม 2564