5 เมษายน, 2021
หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเยียวยากรณีผู้เช่าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในช่วงเดือนสิงหาคม-ธันวาคม๒๕๖๓
29 พฤษภาคม, 2020
ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 7)
ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVI […]
29 พฤษภาคม, 2020
กทพ. ส่งมอบหน้ากากผ้า จำนวน 50,000 ชิ้น ให้พนักงานและลูกจ้างฯ
กทพ. ส่งมอบหน้ากากผ้า จำนวน 50,000 ชิ้น ให้พนักงานและลูกจ้าง กทพ. ผู้ใช้บริการทางพิเศษ บุคลากรทางการ […]
14 พฤษภาคม, 2020
การดำเนินการประจำวันที่ 27 เมษายน 2563
การดำเนินการประจำวันที่ 27 เมษายน 2563
14 พฤษภาคม, 2020
การดำเนินการประจำวันที่ 29 เมษายน 2563
การดำเนินการประจำวันที่ 29 เมษายน 2563
14 พฤษภาคม, 2020
ประกาศ กทพ. เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 (ฉบับที่ 6)
ประกาศ กทพ. เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 (ฉบับที่ 6)
14 พฤษภาคม, 2020
ประกาศ กทพ. เรื่อง ยกเลิกการเรียกขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
ประกาศ กทพ. เรื่อง ยกเลิกการเรียกขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
13 พฤษภาคม, 2020
ประกาศ กทพ. เรื่อง มาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาผู้เช่าพื้นที่ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)
ประกาศ กทพ. เรื่อง มาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาผู้เช่าพื้นที่ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยที่ได้รับผลก […]
22 เมษายน, 2020
การดำเนินการประจำวันที่ 13 เมษายน 2563
การดำเนินการประจำวันที่ 13 เมษายน 2563
22 เมษายน, 2020
การดำเนินการประจำวันที่ 14 เมษายน 2563
การดำเนินการประจำวันที่ 14 เมษายน 2563
22 เมษายน, 2020
การดำเนินการประจำวันที่ 15 เมษายน 2563
การดำเนินการประจำวันที่ 15 เมษายน 2563
14 เมษายน, 2020
การดำเนินการประจำวันที่ 10 เมษายน 2563
การดำเนินการประจำวันที่ 10 เมษายน 2563