05/04/2021
หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเยียวยากรณีผู้เช่าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในช่วงเดือนสิงหาคม-ธันวาคม๒๕๖๓
29/05/2020
ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 7)
ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVI […]
29/05/2020
กทพ. ส่งมอบหน้ากากผ้า จำนวน 50,000 ชิ้น ให้พนักงานและลูกจ้างฯ
กทพ. ส่งมอบหน้ากากผ้า จำนวน 50,000 ชิ้น ให้พนักงานและลูกจ้าง กทพ. ผู้ใช้บริการทางพิเศษ บุคลากรทางการ […]
14/05/2020
การดำเนินการประจำวันที่ 27 เมษายน 2563
การดำเนินการประจำวันที่ 27 เมษายน 2563
14/05/2020
การดำเนินการประจำวันที่ 29 เมษายน 2563
การดำเนินการประจำวันที่ 29 เมษายน 2563
14/05/2020
ประกาศ กทพ. เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 (ฉบับที่ 6)
ประกาศ กทพ. เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 (ฉบับที่ 6)
14/05/2020
ประกาศ กทพ. เรื่อง ยกเลิกการเรียกขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
ประกาศ กทพ. เรื่อง ยกเลิกการเรียกขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
13/05/2020
ประกาศ กทพ. เรื่อง มาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาผู้เช่าพื้นที่ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)
ประกาศ กทพ. เรื่อง มาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาผู้เช่าพื้นที่ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยที่ได้รับผลก […]
22/04/2020
การดำเนินการประจำวันที่ 13 เมษายน 2563
การดำเนินการประจำวันที่ 13 เมษายน 2563
22/04/2020
การดำเนินการประจำวันที่ 14 เมษายน 2563
การดำเนินการประจำวันที่ 14 เมษายน 2563
22/04/2020
การดำเนินการประจำวันที่ 15 เมษายน 2563
การดำเนินการประจำวันที่ 15 เมษายน 2563
14/04/2020
การดำเนินการประจำวันที่ 10 เมษายน 2563
การดำเนินการประจำวันที่ 10 เมษายน 2563